בעקבות המצב חברת אוטומוטיבי החליטה לפתוח את שערי הלמידה המקוונת בחינם .
בהצלחה